Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 1. Organizatorami Zlotu są Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej oraz Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne.

 2. W Zlocie mogą uczestniczyć właściciele pojazdów militarnych (zarówno oryginalnych jak i replik), właściciele motocykli, członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz inne osoby za zgodą organizatorów.

 3. Zlot odbywa się w Toruniu, na terenie położonym pomiędzy ulicą Poznańską 191 – 213 a południową obwodnicą Torunia (droga S10) i podzielony jest na obozowisko, teren pokazów statycznych pojazdów, teren pokazów dynamicznych i inscenizacji oraz teren Skansenu Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń.

 4. Poruszanie się pojazdami po terenie Zlotu odbywa się według oznakowania tymczasowego. Główny wjazd i wyjazd znajduje się przy Skansenie Fortecznym Baterii AB IV. Wyznaczona na lewo od wjazdu strefa parkingowa przeznaczona jest dla gości nie będących uczestnikami zlotu. Wyznaczona na prawo strefa przeznaczona jest dla uczestników Zlotu. Wjazd i poruszanie się pojazdami po terenie Zlotu wymaga zgody organizatorów. Wszelki ruch odbywa się po drogach betonowych tzw. betonkach, wjazd na tereny pokazów odbywa się tylko za zgodą organizatorów. Poruszanie się pojazdami po za terenem Zlotu, odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika Zlotu.

 5. Zabronione jest propagowanie na Zlocie ideologii totalitarnych z zastrzeżeniem możliwości używania symboliki totalitarnej jako elementu kostiumu historycznego w zakresie niezbędnym do realizacji programu Zlotu.

 6. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza obszarem i czasem wyznaczonym przez organizatorów.

 7. Na terenie zlotu nie wolno bez zgody organizatorów palić ognisk i prowadzić żadnych prac ziemnych.

 8. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej bez zgody organizatorów.

 9. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje mienie. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Zlotu czuwają pracownicy Agencji Ochrony oraz organizatorzy. Ich polecenia muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.

 10. Udział w inscenizacjach i pokazach jest dobrowolny i odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestników.

 11. Uczestnicy Zlotu przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że poziom hałasu w trakcie pokazów i inscenizacji może przekroczyć dopuszczalne warunki określone przepisami prawa.

Video raport

Foto nowości

Dokumenty