RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się
od 25 maja 2018 r.

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kluczyki Fort 97, 87-100 Toruń, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346300 i posługująca się numerem NIP 9562265079, zwana dalej „Fundacją”.

 

 1. Kontakt z Fundacją w sprawie pytań dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych jest możliwy:

 

 1. Pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pod adresem siedziby Fundacji: ul. Kluczyki Fort 97, 87-100 Toruń

 

 1. Cele i zakres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 

Fundacja przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia swojej statutowej działalności.

 

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

 

Fundacja współpracuje z wieloma podmiotami w ramach realizacji swoich celów statutowych i w związku z tym przekazuje posiadane dane osobowe osobom trzecim a w szczególności organizatorom wydarzeń, w których Fundacja uczestnicy
oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane są do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone a następnie są usuwane lub niszczone w sposób trwały.

 

 

 1. Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane

 

Posiada Pani / Pan prawo do:

 

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych osobowych;
 3. Usunięcia danych osobowych;
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. Przenoszenia danych osobowych.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji,
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani / Pana szczególną sytuacją.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może Pani / Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Video raport

Foto nowości

Dokumenty