Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej

Polityka Prywatności

 

Polityka prywatności dla korzystających ze strony internetowej Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej, wolontariuszy oraz podmiotów współpracujących z Fundacją Historii Polskiej Broni Pancernej

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kluczyki Fort 97, 87-100 Toruń, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346300 i posługująca się numerem NIP 9562265079, zwana dalej „Fundacją”.

 

 1. Kontakt z Fundacją w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

 

 1. Pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pod adresem siedziby Fundacji: ul. Kluczyki Fort 97, 87-100 Toruń

 

 1. Inspektor Danych Osobowych

 

Fundacja nie posiada Inspektora Danych Osobowych

 

 1. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia swojej statutowej działalności. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione
  przez zarząd Fundacji.
 2. Fundacja przetwarza dane wolontariuszy współpracujących z Fundacją
  a w szczególności: imię, nazwisko, numer Pesel, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, adres IP.
 3. Fundacja przetwarza dane niezbędne w celu wystawienia rachunku oraz zawarcia umowy jak również spełnienia innych obowiązków wynikających
  z przepisów podatkowych a w szczególności: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, numer konta.
 4. Fundacja przetwarza dane niezbędne w celu kontaktu telefonicznego
  w sprawach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji
  a w szczególności: numer telefonu, imię, nazwisko, stanowisko, firma.

 

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu archiwalnym, dowodowym, tworzenia rejestrów związanych z RODO a w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe w celu administrowania stroną internetową a w szczególności: adres IP, data i czas serwera, informacje
  o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym, które
  to dane zapisywane są automatycznie w przypadku korzystania ze strony Fundacji.
 3. Fundacja przetwarza informacje tekstowe w celu wykorzystywania cookies
  na stronie internetowej.

 

 1. Pliki cookies

 

 1. Strona internetowa Fundacji – pancerni.com.pl – wykorzystuje cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą one być odczytywane
  przez naszą stronę jak również strony należące do innych podmiotów,
  z których usług korzystamy (np. Facebook).
 2. Pliki cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej a w szczególności: zapewniają bezpieczeństwo, wpływają na wydajność korzystania ze strony internetowej, wspomagają tworzenie statystyk.
 3. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 

 1. Prawo wycofania zgody

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć. Aby cofnąć zgodę wystarczy:

 1. Wysłać maila do Fundacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Wysłać informację w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji: ul. Kluczyki Fort 97, 87-100 Toruń

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

Fundacja współpracuje z wieloma podmiotami w ramach realizacji swoich celów statutowych i w związku z tym przekazuje posiadane dane osobowe osobom trzecim a w szczególności organizatorom wydarzeń, w których Fundacja uczestnicy oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane są do momentu osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone a następnie są usuwane lub niszczone w sposób trwały.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych

 

Posiada Pani / Pan prawo do:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani / Pana szczególną sytuacją.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pani / Pan, że Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie
z obowiązującym prawem, może Pani / Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności informować będziemy poprzez stronę internetową Fundacji.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

 

Video raport

Foto nowości

Dokumenty