FUNDACJA HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ


Początki Fundacji Historii Polskiej Broni Pancernej sięgają roku 2006. Wtedy to postanowiliśmy z kolegą Tomisławem Kalembką wybudować replikę samochodu pancernego Wz 34. Tomi finansował budowę, a ja budowałem w swoim warsztacie „pancerkę” i w ten sposób po upływie roku zadebiutowała ona na „Bzurze 2007”. Debiut był udany do tego stopnia, że w „Militariach” okrzyknięto pancerkę hitem rekonstrukcji „Bzura 2007”. W roku 2009, już samodzielnie, przystąpiłem do budowy kolejnego sam. panc. też Wz 34 , ale tym razem w starym typie pancerza szerokokadłubowego. Budowa ta została jednak pod koniec prac zawieszona z powodu pewnego przypadkowego spotkania .


Wracając z „pancerką” na lawecie z sympozjum zorganizowanego na Politechnice Warszawskiej, na rogatkach Warszawy zatrzymał mnie widząc „pancerkę” pewien jegomość. Jak się później okazało, był to Pan Jerzy Michaluk, producent filmowy, który oświadczył, że przystępuje do produkcji filmu pt.” Bitwa Warszawska 1920” w reżyserii Jerzego Hoffmana i widziałby ten pojazd w filmie. Bardzo się ucieszyłem że wreszcie ten pomijany przez wiele lat okres Chwały Oręża Polskiego doczeka się ekranizacji i to jeszcze przez samego Mistrza Jerzego Hoffmana. Wyjaśniłem jednak Panu Michalukowi, że przewożony pojazd jest z późniejszego okresu. Jednocześnie miałem dobrą wiadomość dla producenta filmu. Od pewnego już czasu przygotowywałem się do budowy repliki czołgu Renault FT 17 i dysponowałem w zasadzie kompletem materiałów potrzebnych do jej budowy. Materiały te czerpałem z różnych publikacji a przede wszystkim z wizyt w muzeach, gdzie dokonywałem pomiarów i robiłem szkice z oryginału, tu wielki ukłon i podziękowania za cierpliwość dla nietypowego gościa pracownikom Wehrtechnische Studiensammlung w Koblenz.
Po kilku kolejnych spotkaniach będących następstwem tego pierwszego na rogatkach Warszawy, postanowiliśmy razem z Panem Michalukiem, że dla potrzeb filmu zbuduję dwie repliki Renault FT 17. Czasu było mało, do pierwszego klapsa pozostały niespełna cztery miesiące, a pracy ogrom. Wykonanie samodzielne w całości czołgów, tak jak poprzednich pojazdów, nie wchodziło więc w grę. Dlatego trzeba było się skupić na rozrysowaniu elementów czołgu, rozplanowaniu i rozdzieleniu prac pomiędzy różnych rzemieślników. Sam skupiłem się na składaniu części w całe podzespoły i nadzorowaniu prac. Na pierwszy ogień poszły układy jezdne, najbardziej skomplikowane, złożone z największej ilości części. Gdy zakończyłem pierwszy montaż próbny, wiedziałem już, że uda mi się zbudować czołgi w terminie. Spawanie kadłubów i ostateczny montaż odbyły się w zaprzyjaźnionej firmie "KOSMET" Pana Eugeniusza Oberdy, bez którego wsparcia nie byłoby możliwe zbudowanie w tak krótkim czasie obu pojazdów, Panie Eugeniuszu DZIĘKUJĘ!!!
Konieczność budowy w tak krótkim terminie spowodowała, że zamiast replik powstały atrapy, które z zewnątrz przypominają oryginalne pojazdy, wnętrze jest już zupełnie inne. Zamiast mechanicznego przeniesienia napędu zastosowałem niezawodną hydraulikę siłową. Pomimo tak dużych zmian konstrukcyjnych czołgi w terenie poruszają się jak oryginały.
Wspomniane już spotkanie na drodze miało też inne konsekwencje. Realizowanie tak dużego projektu wymagało przyjęcie jakiejś formy organizacyjnej. Po sprawdzeniu możliwości zdecydowałem się na formę fundacji. W dniu 11 stycznia 2010 roku zarejestrowałem w sądzie pod nr KRS 0000346300 FUNDACJĘ HISTORII POLSKIEJ BRONI PANCERNEJ .
Dziś Fundacja skupia grono przyjaciół, którzy w ramach Grupy Rekonstrukcji Historycznej „SMOK” uczestniczą w pracach przy budowie i naprawach sprzętu oraz realizują cele fundacji biorąc udział w pokazach i widowiskach historycznych. W niedalekiej przyszłości planuję realizację następnych projektów takich jak budowa sam. panc. Austin i Erhardt. Największym moim marzeniem jest zbudowanie repliki pociągu pancernego, który byłby podróżującym Muzeum Historii Polskiej Broni Pancernej upamiętniającym wkład Pancerniaków w walkach o niepodległość naszego kraju.

Robert Tirczakowski.

Video raport

Foto nowości

Dokumenty