Jak wskazuje nazwa organizacji oraz typy posiadanych replik historycznych pojazdów pancernych (2x czołg lekki Renault FT 17, 2 x samochód pancerny wz. 34) organizacja nasza koncentruje się na kultywowaniu tradycji Wojska Polskiego z okresu 1919 - 1939 ze szczególnym uwzględnieniem Broni Pancernej poprzez organizację i współorganizację oraz uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach służących temu celowi takich jak pokazy, rekonstrukcje, lekcje historii, filmy.

Zgodnie ze statutem celami fundacji są:

Propagowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego z szczególnym uwzględnieniem Broni Pancernej.
Kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży.
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
Utrwalanie w pamięci społeczeństwa wydarzeń historycznych i miejsc szczególnych wydarzeń związanych z historią wojskowości i walk o niepodległość.
Podejmowanie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Podejmowanie działań na rzecz ochrony i konserwacji budowli obronnych jak i militariów
Prowadzenie działalności: kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i wydawniczej.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i tworzenia grup rekonstrukcji historycznej.
Podejmowanie i prowadzenie prac na rzecz odbudowy i rekonstrukcji oraz budowy kopii pojazdów militarnych i broni pancernej, ekwipunku i wyposażenia na potrzeby własne lub innych muzeów, osób prawnych lub fizycznych.

Video raport

Foto nowości

Dokumenty