1939 - Mszczonowski wrzesień 12.09.2011

W wygłoszonej homilia ks. dziekan odniósł się do wagi, jaką dla każdego miasta jak i pojedynczego człowieka ma historia. Po Mszy zgromadzeni w kościele - krewni rozstrzelanych we wrześniu `39 mszczonowskich zakładników, oficerowie i żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, kontynuatorki tradycji 31pSK, a także samorządowy Sieradza, Zapolic, Zduńskiej Woli, z powiatu żyrardowskiego oraz Mszczonowa i sąsiednich miejscowości -złożyli symboliczne kwiaty na grobie rozstrzelanych: proboszcza Józefa Wierzejskiego, burmistrza Aleksandra Tańskiego i lekarza Stanisława Zarachowicza. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie postumentu upamiętniającego Strzelców Kaniowskich. Stanął on w miejscu gdzie przed wojną był Plac Piłsudskiego, na którym rozegrały się główne walki bitwy mszczonowskiej 1939 roku. Tablicę pamiątkową, umieszczoną na postumencie ufundowali mszczonowscy harcerze, których bardzo wydatnie w tym dziele wspomogła firma KORNAK. Inicjatorem budowy pomnika był komendant Hufca ZHP Mszczonów hm. Zbigniew Grabek. W wygłoszonym przemówieniu mówił on o chlubnej historii, jaka powinna łączyć wszystkich Polaków, którym zależy na dobru Ojczyzny. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podczas swojego wystąpienia wyraził nadzieję, że młodzi harcerze wpatrzeni w swego hufcowego patrona, jakim jest 31 pSK staną na wysokości zadania i teraz jak też w przyszłości patriotyzm będzie ich życiowym drogowskazem. Po odsłonięciu pomnika odbył się Apel Pamięci, a następnie kompania honorowa 15 SBWD oddała salwę honorową. Z chwilą zakończenia części patriotycznej wrześniowych obchodów wszyscy jej uczestnicy, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Mszczonów, przeszli na główny plac miejski, gdzie mogli obejrzeć inscenizację, przedstawiającą losy miasta z okresu wojny obronnej`39. Widowisko składało się w dziewięciu scen: *ewakuacji ludności cywilnej, przechodzącej przez Mszczonów w kierunku Warszawy, *bombardowania Mszczonowa, *wejścia oddziałów Niemieckich do miasta, *starcia Wehrmachtu z oddziałami polskimi osłaniającymi pochód ludności cywilnej, * rozstrzelania polskich jeńców, * ulicznej łapanki, *biwakowania Niemców w mieście, *cichego wejścia do Mszczonowa Strzelców Kaniowskich i *bitwy mszczonowskiej. 

Organizacją inscenizacji zajmował się Samorząd Mszczonowa, przy współudziale miejscowego Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy 31 pułku piechoty”, a także mszczonowskich instytucji i organizacji społecznych, a w szczególności: Gminnego Centrum Informacji wraz z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Hufca ZHP. W rekonstrukcji uczestniczyły grupy rekonstrukcyjne jednostek polskich i niemieckich z wojny obronnej 1939. Obsadę strony polskiej zapewnili: Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy z Łodzi i Sieradza, Grupa Rekonstrukcji Historycznych 58 pułku piechoty, SRH Wrzesień`39, 1 Pułk Strzelców Konnych, reprezentanci SRH 40 pułku piechoty, członkowie Stowarzyszenia Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty, przedstawiciel Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz gospodarze - GRH STRZELCY 31 pułku piechoty. Role strony niemieckiej zagrali członkowie: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Nordland, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Żelazny Orzeł, Radomskiej GRH 26 Infanterie Regiment, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AA7, a także sekcji niemieckiej SRH Wrzesień`39. Aktorzy z Teatru GRUPA JOSEFA z MOK-u oraz członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, a także harcerze i młodzież szkolna wcielili się w role cywilów wycofujących się przez miasto. Podczas inscenizacji wykorzystany też został zabytkowy i zrekonstruowany sprzęt z epoki, który pochodził z - Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, a także ze zbiorów Roberta Tirczakowskiego z Torunia, Grupy Rekonstrukcji historycznych Nordland z Bydgoszczy, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AA7 (kfz 13 ADLER) oraz współorganizatorów całego przedsięwzięcia GRH „Strzelcy 31 pułku piechoty”. Broń wykorzystywaną przez rekonstruktorów zapewniła firma BTS Hunter Włodzimierza Rapkiewicza z Bydgoszczy, zaś o efekty pirotechniczne zadbała firma FIRESHOW Pirotechnika z Lubania. Oświetlenie, nagłośnienie oraz oprawa muzyczna inscenizacji spoczęła na Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Nad zabezpieczeniem p.poż. i sprawnością dodatkowego oświetlenia punktowego czuwali strażacy ochotnicy z jednostki OSP Mszczonów.
Główny ciężar organizacyjny inscenizacji spoczął na grupie kierowanej osobiście przez wiceburmistrza Mszczonowa Grzegorza Kozłowskiego. W grupie tej pracowali dyrektorzy i kierownicy mszczonowskich jednostek samorządowych: Beata Sznajder -Gminne Centrum Informacji, Grażyna Pływaczewska oraz Marek Baumel - Mszczonowski Ośrodek Kultury, Bogdan Federowicz ZGKiM, Michał Szymański OSIR, a także komendant Hufca ZHP – Zbigniew Grabek i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Orkiestry Dętej OSP – Grzegorz Koperski i Jacek Zielonka.
Elementami scenografii zajął się – Bogdan Federowicz (ZGKiM), o oprawę muzyczną i oświetlenie zadbali Grażyna Pływaczewska i Marek Baumel (Mszczonowski Ośrodek Kultury), o sprawy ogólno organizacyjne całego przedsięwzięcia troszczyły się – Beata Sznajder i Magda Podsiadły (GCI Mszczonów), konsultacja historyczna – Barbara Gryglewska (Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej) oraz Janusz Matusiak (GRH Strzelcy 31 pp). Scenariusz inscenizacji oraz uroczystości rocznicowych, a także reżyseria inscenizacji: Robert Szlaga i Piotr Dymecki (przedstawiciele GRH Strzelcy 31 pp). Narratorem widowiska byli natomiast: Rafał Wasilewski i Łukasz Nowakowski (GCI Mszczonów).
Na zakończenie inscenizacji pani profesor Jolanta Daszyńska - prezes Polskiego Stowarzyszenia Historycznego, jakie sprawowało patronat nad mszczonowskimi obchodami rocznicowymi wręczyła pamiątkowe dyplomy i podarunki książkowe dla wszystkich grup, które uczestniczyły w widowisku historycznym Profesor Daszyńska przyznała ponadto puchar dla grupy, której zaangażowanie w przygotowanie inscenizacji uznała za szczególnie istotny. Jej wybór padł na … grupę cywilów z Mszczonowa, której przewodzą: Barbara Gryglewska –twórczyni Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz dwie nauczycielki historii – Łucja Michalska ze Szkoły Podstawowej we Mszczonowie i Sylwia Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Grupa powstała na przełomie sierpnia i września tego roku! Swój chrzest bojowy miała w trakcie inscenizacji walk obronnych w podsieradzkim Beleniu (3.09). Bardzo młoda grupa, a już wspaniale wyposażona i ubrana. Faktycznie uznanie prezes Polskiego Stowarzyszenia Historycznego jej się należało. Miejmy nadzieję, że po tak udanym początku mszczonowscy cywile zechcą jeszcze uczestniczyć w wielu inscenizacjach i rekonstrukcjach na terenie całego kraju. Gratulujemy.
autor: Mateusz Milczarek, data: 2011.09.12

Nasze Video


 •     "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana 

 •     "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana

 •      "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana

 •     Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana. Krótki dokument nagrany
  przez nas podczas kręcenia akcji, widok z czołgu.

 •   Krótki dokument nagrany przez nas podczas kręcenia akcji
  na planie filmu Jerzego Hoffmana "Bitwa Warszawska 1920" 

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu 

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu