Górsk 30 maj 2015r

W Zespole Szkół w Górsku odbyła się III Majówka Szkolna z okazji Międzynarodowego Roku Światła. Po raz drugi Fundacja pojawiła się na tej imprezie samochodem pancerny i oryginalnym Willisem z prywatnej kolekcji jednego z członków GRH Dywizjon SMOK.

X Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER (23-24 maj 2015r)

Po raz kolejny Fundacja i GRH Dywizjon SMOK zawitały do Warszawy na X Warszawski Konwent Gier Strategicznych GRENADIER (23-24 maj 2015r)

"Bitwa o Stary Fordon" 16 maja 2015r.

Po raz pierwszy w historii Fundacji wystąpiły jednocześnie dwa samochody pancerne wz.34. Zaczęty na pół roku przed odejsciem śp Roberta samochód pancerny dokończony  siłami członków GRH Dywizjon SMOK, wziął udział w swej pierszej rekonstrukcji. Oceny dokonajcie sami.

.

II Toruński Zlot Pojazdów Militarnych Pamięci Roberta Tirczakowskiego

Toruń, sobota 27 września

W dniu 27 września 2014 roku Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej organizuje wraz z Toruńskim Towarzystwem Fortyfikacyjnym II Toruński Zlot Pojazdów Militarnych pamięci Roberta Tirczakowskiego, mający na celu upamiętnienie postaci założyciela i pierwszego prezesa Fundacji – rekonstruktora i twórcy replik pojazdów pancernych użytkowanych w Wojsku Polskim w XX – leciu międzywojennym, który po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w czerwcu 2012 roku.
Poza udziałem w imprezach organizowanych przez innych, postanowiliśmy w roku 2012 zrealizować wraz z klubem motocyklowym No Chance oraz Toruńskim Towarzystwem Fortyfikacyjnym jeden z pomysłów Roberta, a mianowicie imprezę rekonstrukcyjną w tematyce okresu 1919 – 1939 w Toruniu w formie zlotu. Impreza ta odbyła się w dniach 23 – 25 sierpnia 2013 roku na obrzeżach poligonu artyleryjskiego na południu miasta przy ul. Poznańskiej, gdzie również znajduje się główny garaż z pojazdami Fundacji umiejscowiony w jednym ze schronów toruńskiej twierdzy. W ramach zlotu przygotowana została statyczna wystawa pojazdów wojskowych, w tym pancernych użytkowanych w Wojsku Polskim w latach 1919 – 1939, pokazy dynamiczne części z eksponowanych pojazdów oraz dwie inscenizacje nawiązujące do walk w naszym regionie w czasie wojny polsko – bolszewickiej i kampanii wrześniowej 1939 roku. Ogółem udało się nam wyeksponować dwie repliki czołgu Renault FT 17, dwie repliki i jeden oryginał czołgu rozpoznawczego TKS, trzy repliki samochodu pancernego wz. 34, replikę samochodu pancernego Austin Putiłow, replikę samochodu pancernego Sd. Kfz 222, replikę ciężarówki Polski Fiat 621. W pokazach wzięło też udział 50-ciu rekonstruktorów. Nasi koledzy motocykliści zorganizowali paradę motocykli i innych pojazdów zabytkowych przez Toruń na stare miasto.

zlot2014
Chcąc kontynuować zeszłoroczny sukces powtarzamy zlot w tym roku, jednak w nieco zmienionej formie, jako imprezę jednodniową skoncentrowaną na pokazach dynamicznych zabytkowych pojazdów wojskowych i inscenizacji bez dodatkowych atrakcji. Jako temat przewodni wybrana została 1 Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka i jej działania w Normandii w sierpniu 1944 roku (bitwa pod Falaise). Czemu akurat ten temat? 1 Dywizja Pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie skupiła w sobie większość żołnierzy broni pancernych, którym udało się przedostać na Zachód po klęsce wrześniowej, w tym żołnierzy służących przed wojną w 8 Batalionie Pancernym w Bydgoszczy. Ponadto licznie służyli w niej Polacy z Pomorza wcieleni do Wehrmachtu, którzy dostali się w toku działań wojennych do alianckiej niewoli w Afryce, Włoszech czy Francji i następnie wstąpili do Polskich Sił Zbrojnych. Te dwa fakty stanowią o powiązaniu „Maczkowców” z naszym regionem i stanowią równocześnie dobry argument, aby w siedemdziesiątą rocznicę walk dywizji we Francji Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej przypomniała o niej mieszkańcom Torunia i regionu.
Imprezę planujemy zorganizować w sobotę 27 września po południu w formie otwartej dla wszystkich wystawy pojazdów wojskowych użytkowanych w dywizji pancernej generała Maczka w okresie 1944 – 1945, pokazów dynamicznych tych pojazdów oraz inscenizacji epizodu z walk dywizji pod Falaise w Normandii (północna Francja) w sierpniu 1944 roku.
Pojawić się mają następujące pojazdy:

 •  czołg średni Sherman,
 •  czołg lekki Stuart,
 •  transporter opancerzony Universal Carrier,
 •  transporter opancerzony M3 Scout Car,
 •  kilka samochodów ciężarowych i terenowych różnych typów,
 •  ze strony niemieckiej replika czołgu średniego Panther,

Wszystko odbędzie się na terenie przylegającym do poligonu, przy ulicy Poznańskiej w Toruniu, w otoczeniu pruskich obiektów fortyfikacyjnych z przełomu XIX i XX wieku.

Harmonogram imprezy przedstawia się następująco:
14.00 otwarcie
14.15 zwiedzanie fortyfikacji
14.00-16.00 prezentacja sylwetek żołnierzy obu stron konfliktu i pojazdów
16.30 inscenizacja – bitwa pod Falaise
17.30 zwiedzanie fortyfikacji
18.00 zakończenie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Imprezę wspierają finansowo również następujące instytucje:

Urząd Miasta Torunia

Grupa Brokerska FST

Nomet sp. z o. o.

Patronat medialny objęła TVP Bydgoszcz

Wjazd na teren zlotu znajdować się będzie przy Skansenie Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń - Bateria AB IV, ul. Poznańska 191 - 199

Serdecznie zapraszamy!!!

Regulamin II Toruńskiego Zlotu Pojazdów Militarnych pamięci Roberta Tirczakowskiego

 1. Organizatorami Zlotu są Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej oraz Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne.
 2. W Zlocie mogą uczestniczyć właściciele pojazdów militarnych (zarówno oryginalnych jak i replik), właściciele motocykli, członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz inne osoby za zgodą organizatorów.
 3. Zlot odbywa się w Toruniu, na terenie położonym pomiędzy ulicą Poznańską 191 – 213 a południową obwodnicą Torunia (droga S10) i podzielony jest na obozowisko, teren pokazów statycznych pojazdów, teren pokazów dynamicznych i inscenizacji oraz teren Skansenu Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń.
 4. Poruszanie się pojazdami po terenie Zlotu odbywa się według oznakowania tymczasowego. Główny wjazd i wyjazd znajduje się przy Skansenie Fortecznym Baterii AB IV. Wyznaczona na lewo od wjazdu strefa parkingowa przeznaczona jest dla gości nie będących uczestnikami zlotu. Wyznaczona na prawo strefa przeznaczona jest dla uczestników Zlotu. Wjazd i poruszanie się pojazdami po terenie Zlotu wymaga zgody organizatorów. Wszelki ruch odbywa się po drogach betonowych tzw. betonkach, wjazd na tereny pokazów odbywa się tylko za zgodą organizatorów. Poruszanie się pojazdami po za terenem Zlotu, odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika Zlotu.
 5. Zabronione jest propagowanie na Zlocie ideologii totalitarnych z zastrzeżeniem możliwości używania symboliki totalitarnej jako elementu kostiumu historycznego w zakresie niezbędnym do realizacji programu Zlotu.
 6. Zabronione jest używanie wszelkiego rodzaju materiałów pirotechnicznych poza obszarem i czasem wyznaczonym przez organizatorów.
 7. Na terenie zlotu nie wolno bez zgody organizatorów palić ognisk i prowadzić żadnych prac ziemnych.
 8. Na terenie Zlotu obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej bez zgody organizatorów.
 9. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje mienie. Nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym w czasie Zlotu czuwają pracownicy Agencji Ochrony oraz organizatorzy. Ich polecenia muszą być bezwzględnie respektowane, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie.
 10. Udział w inscenizacjach i pokazach jest dobrowolny i odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestników.
 11. Uczestnicy Zlotu przyjmują do wiadomości i akceptują fakt, że poziom hałasu w trakcie pokazów i inscenizacji może przekroczyć dopuszczalne warunki określone przepisami prawa.

Gostyń 11 - 13.07.2014

Po dwóch latach przerwy pojazd należący do fundacji zawitał na zlocie Strefa Militarna w Podrzeczu pod Gostyniem. Tym razem, biorąc pod uwagę setną rocznicę wybuchu I wojny światowej był to oczywiście jeden z naszych Renault FT 17 oraz załoga w błękitnych francuskich mundurach. Atmosfera na zlocie jak zawsze wspaniała, szkoda tylko że rekonstruktorzy piechoty niemieckiej i francuskiej z 1918 nie dopisali co uniemożliwiło zorganizowanie inscenizacji walk na fronice zachodnim w czasie I wojny światowej, gdzie czołgi Renault FT 17 zadebiutowały i skończyło się na pokazach dynamicznych pojazdu.

Nasze Video


 •     "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana 

 •     "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana

 •      "1920 Bitwa Warszawska" w kinach od 30 września!
  Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana

 •     Nasze czołgi i pojazdy pancerne oraz grupy rekonstrukcyjne
  na planie filmu Jerzego Hoffmana. Krótki dokument nagrany
  przez nas podczas kręcenia akcji, widok z czołgu.

 •   Krótki dokument nagrany przez nas podczas kręcenia akcji
  na planie filmu Jerzego Hoffmana "Bitwa Warszawska 1920" 

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu 

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu

 •   Manewry na poligonie wojskowym w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu 

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu

 •   Manewry na Cytadeli w Toruniu